„Gazeta satirică” a Întreprinderii de Postav Buhuși

Gazeta de perete a Întreprinderii de postav Buhuși își manifestă, în continuare, dezacordul față de încercările unor lucrători de a sustrage produsele fabricii.

„Obrazul mânjit regretele nu-l spală?!!”

Reclame

1 Mai muncitoresc la Fabrica de Postav Buhuși

Lucrătorii Fabricii de Postav Buhuși petrec 1 mai-ul muncitoresc la zona de agrement „LAC” (lângă sala polivalentă),  dar numai după ce și-au  îndeplinit sarcinile de serviciu, conform angajamentelor asumate prin Sindicatul Fabricii de Postav.

Conform limbajului de lemn aferent perioadei, oamenii muncii se pot relaxa, doar după ce, din proprie inițiativă, s-au implicat în activități edilitar – gospodărești și au pregătit orașul pentru venirea verii.