Buhuși 1935

Dacă pentru unii anul 1935 reprezenta lansarea unei reclame în ziar pentru comerțul cu „postav de Buhuși”, la IPB lucrurile urmau să se cunoască o turnură mai revoluționară. Cel puțin așa relata Aurel Roman.

reclama Buhusi 1935

La începutul anului 1935 (greva generală din martie-mai) în țară au loc reduceri salariale și concedieri. La Buhuși patronii pregăteau de asemenea, reduceri salariale. Ziarele vremii arătau că salariile textiliștilor de la Buhuși erau extreme de mici, fiind cu 15%-20% mai scăzute decât salariile muncitorilor textiliști de la fabricile din Bacău și Piatra Neamț”

Reclame

1 Mai muncitoresc la Fabrica de Postav Buhuși

Lucrătorii Fabricii de Postav Buhuși petrec 1 mai-ul muncitoresc la zona de agrement „LAC” (lângă sala polivalentă),  dar numai după ce și-au  îndeplinit sarcinile de serviciu, conform angajamentelor asumate prin Sindicatul Fabricii de Postav.

Conform limbajului de lemn aferent perioadei, oamenii muncii se pot relaxa, doar după ce, din proprie inițiativă, s-au implicat în activități edilitar – gospodărești și au pregătit orașul pentru venirea verii.

Societe pour l’Industrie Textile BUHUSI

Special pentru francezi, a fost pregătit și lansat un catalog cu imagini ale Întreprinderii de Postav Buhuși din anul 1920. Acest catalog a fost postat la vânzare pe ebay Franța cu ceva timp în urmă. Dacă aveți orice fel de date cu privire la contextul lansării catalogului sau dacă aveți astfel de imagini, vă rog să-mi trimiteți un email la adresa vechiulbuhusi@yahoo.com. De asemenea, sunt foarte interesat de orice fotografii vechi din orașul Buhuși.

Catalog Buhusi_________________

Postav Buhusi_________________

Buhusi sala motoarelorvechiulbuhusi@yahoo.com

Nicolae Ceauşescu la Buhuşi

Intreprinderea de Postav Buhuşi, „etalon al producţiei de textile la nivel naţional şi internaţional” a primit mult aşteptata vizită a lui Nicolae Ceauşescu. Liderii locali ai partidului împreună cu „oamenii muncii” i-au oferit o primire aşa cum se obişnuia pe atunci. Pe unele afişe se putea citi „Bine aţi venit iubite tovarăşe Nicolae Ceauşescu”.

 Mașina în care și-a făcut apariția era un Cadillac 1960, masina folosită în parade oficiale până prin 1979. * info prin amabilitatea volganeagră

Vizita de lucru la Fabrica de Postav Buhuși a avut loc la 4 mai 1973.